Profile

 • Name: विशाल सदाशंकर
  Address: नारायण नगरपालिका १ दैलेख
  Designation: कार्यक्रम सञ्चालक
  Email:
 • Name: दशरथ लम्साल
  Address: अवलपराजुल दैलेख
  Designation: कार्यक्रम सञ्चालक
  Email:
 • Name: पृकृति थापामगर
  Address: तोलि-१, दैलेख
  Designation: कार्यक्रम प्रस्तोता
  Email: