• शुक्रबार ३-१-२०८१/ Friday 14-06-24
  • १२:५९

ताजा खबर

सेवा सुचारु 04:45 am - 05:00 am
भजनहरु 05:00 am - 05:30 am
कर्णाली रैवार 05:30 am - 05:55 am
सूचना तथा विज्ञापन 05:55 am - 06:00 am
कायाकैरन (उज्यालो) 06:00 am - 06:30 am
विज्ञापन र गित 06:30 am - 07:00 am
सुचना 07:00 am - 07:15 am
बि.बि.सि. नेपाली सेवा (सि.आई.एन.) 07:15 am - 07:30 am
भन्छिन् आमा 07:30 am - 08:15 am
परिस्थिति बिशेष वा आधुनिक गित 08:20 am - 08:50 am
परिस्थिति बिशेष वा आधुनिक गित 08:20 am - 08:50 am
समवेदना 08:50 am - 09:10 am
लोकगुञ्जन (प्रदेशीको फोन र फेसबुक सन्देस प्रदेशीका गीत) 09:10 am - 09:50 am
विज्ञापन 09:55 am - 10:00 am
News Hi Way 10:00 am - 10:05 am
Music Masti 10:15 am - 10:50 am
देउडा गित 11:00 am - 12:00 pm
News Hi Way 12:00 pm - 12:10 pm
प्रतिभा मेरो 12:15 pm - 12:50 pm
पुनःप्रशारण भन्छिन आमा 1:00 pm - 2:00 pm
News Hi Way 2:00 pm - 2:05 pm
News Hi Way 2:00 pm - 2:05 pm
हिन्दि गित र विज्ञापन 2:05 pm - 3:00 pm
नेपाल खबर (उज्यालो नेटवर्क) 3:00 pm - 3:10 pm
चलचित्र संगित 3:15 pm - 4:00 pm
News Hi Way 4:00 pm - 4:05 pm
देउडा गित र विज्ञापन 4:15 pm - 5:00 pm
सुसमाचार 5:00 pm - 5:30 pm
लोकगित पुराना र विज्ञापन 5:30 pm - 6:00 pm
खवर सेरोफेरो 6:00 pm - 6:30 pm
साझा बोली (रेकर्ड फाईल) 6:30 pm - 7:00 pm
समबेदना 7:00 pm - 7:15 pm
सूचना 7:15 pm - 7:30 pm
साझा खबर 7:30 pm - 8:00 pm
नेपाल दर्पण 8:00 pm - 8:30 pm
विज्ञापन 8:30 pm - 8:45 pm
साझा सवाल 8:45 pm - 9:30 pm
खुलदुली डट कम (रेडियो अडियो अनलाईन) 10:00 pm - 10:55 pm
सेवा समाप्त 10:55 pm - 11:00 pm
सेवा सुचारु 04:45 am - 05:00 am
भजनहरु 05:00 am - 05:30 am
कर्णाली रैवार 05:30 am - 05:55 am
सूचना तथा विज्ञापन 05:55 am - 06:00 am
कायाकैरन (उज्यालो) 06:00 am - 06:30 am
विज्ञापन र गित 06:30 am - 07:00 am
सुचना 07:00 am - 07:15 am
बि.बि.सि. नेपाली सेवा (सि.आई.एन.) 07:15 am - 07:30 am
बिकासको बाटो 07:30 am - 08:00 am
News Hi Way 08:00 am - 08:15 am
08:20 am - 08:50 am
परिस्थिति बिशेष वा आधुनिक गित 08:20 am - 08:50 am
समवेदना 08:50 am - 09:10 am
लोकगुञ्जन (फोनमा भाबना र नयाँ गित) 09:10 am - 09:50 am
विज्ञापन 09:55 am - 10:00 am
News Hi Way 10:00 am - 10:05 am
Music Masti 10:15 am - 10:50 am
देउडा गित 11:00 am - 12:00 pm
News Hi Way 12:00 pm - 12:10 pm
प्रतिभा मेरो 12:15 pm - 12:50 pm
ननस्टप लोकगित पुराना 1:00 pm - 2:00 pm
News Hi Way 2:00 pm - 2:05 pm
News Hi Way 4:00 pm - 4:05 pm
देउडा गित र विज्ञापन 4:15 pm - 5:00 pm
सुसमाचार 5:00 pm - 5:30 pm
लोकगित पुराना र विज्ञापन 5:30 pm - 6:00 pm
खवर सेरोफेरो 6:00 pm - 6:30 pm
समबेदना 7:00 pm - 7:15 pm
सूचना 7:15 pm - 7:30 pm
साझा खबर 7:30 pm - 8:00 pm
नेपाल दर्पण 8:00 pm - 8:30 pm
विज्ञापन 8:30 pm - 8:45 pm
बि.बि.सि.नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
खुलदुली डट कम (रेडियो अडियो अनलाईन) 10:00 pm - 10:55 pm
सेवा समाप्त 10:55 pm - 11:00 pm
ननस्टप लोकगित पुराना 01:00 am - 02:00 am
News Hi Way 02:00 am - 02:05 am
हिन्दि गित र विज्ञापन 02:05 am - 03:00 am
नेपाल खबर (उज्यालो नेटवर्क) 03:00 am - 03:15 am
चलचित्र संगित 03:15 am - 04:00 am
सेवा सुचारु 04:45 am - 05:00 am
भजनहरु 05:00 am - 05:30 am
कर्णाली रैवार 05:30 am - 05:55 am
सूचना तथा विज्ञापन 05:55 am - 06:00 am
कायाकैरन (उज्यालो) 06:00 am - 06:30 am
विज्ञापन र गित 06:30 am - 07:00 am
सुचना 07:00 am - 07:15 am
बि.बि.सि. नेपाली सेवा (सि.आई.एन.) 07:15 am - 07:30 am
मेरो खुसी मेरो विमा 07:30 am - 08:00 am
मेरो खुसी मेरो विमा 07:30 am - 08:00 am
News Hi Way 08:00 am - 08:15 am
परिस्थिति बिशेष वा आधुनिक गित 08:20 am - 08:50 am
08:20 am - 08:50 am
समवेदना 08:50 am - 09:10 am
ललोकगुञ्जन( फोनमा गित गाउनेर दैलेखी कलाकारका गित) 09:10 am - 09:50 am
विज्ञापन 09:55 am - 10:00 am
News Hi Way 10:00 am - 10:05 am
Music Masti 10:15 am - 10:50 am
देउडा गित 11:00 am - 12:00 pm
News Hi Way 12:00 pm - 12:10 pm
प्रतिभा मेरो 12:15 pm - 12:50 pm
ननस्टप लोकगित पुराना 1:00 pm - 2:00 pm
ननस्टप लोकगित पुराना 1:00 pm - 2:00 pm
News Hi Way 2:00 pm - 2:05 pm
News Hi Way 4:00 pm - 4:05 pm
सुसमाचार 5:00 pm - 5:30 pm
लोकगित पुराना र विज्ञापन 5:30 pm - 6:00 pm
खवर सेरोफेरो 6:00 pm - 6:30 pm
समबेदना 7:00 pm - 7:15 pm
रेडक्रस 7:15 pm - 7:30 pm
साझा खबर 7:30 pm - 8:00 pm
नेपाल दर्पण 8:00 pm - 8:30 pm
विज्ञापन 8:30 pm - 8:45 pm
बि.बि.सि.नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
खुलदुली डट कम (रेडियो अडियो अनलाईन) 10:00 pm - 10:55 pm
सेवा समाप्त 10:55 pm - 11:00 pm
ननस्टप लोकगित पुराना 01:00 am - 02:00 am
News Hi Way 02:00 am - 02:05 am
हिन्दि गित र विज्ञापन 02:05 am - 03:00 am
नेपाल खबर (उज्यालो नेटवर्क) 03:00 am - 03:15 am
सुगम संगित 03:15 am - 04:00 am
सेवा सुचारु 04:45 am - 05:00 am
भजनहरु 05:00 am - 05:30 am
कर्णाली रैवार 05:30 am - 05:55 am
सूचना तथा विज्ञापन 05:55 am - 06:00 am
कायाकैरन (उज्यालो) 06:00 am - 06:30 am
विज्ञापन र गित 06:30 am - 07:00 am
सुचना 07:00 am - 07:15 am
बि.बि.सि. नेपाली सेवा (सि.आई.एन.) 07:15 am - 07:30 am
गित र विज्ञापन 07:30 am - 08:00 am
07:30 am - 08:00 am
News Hi Way 08:00 am - 08:15 am
परिस्थिति बिशेष वा आधुनिक गित 08:20 am - 08:50 am
08:20 am - 08:50 am
समवेदना 08:50 am - 09:10 am
लोकगुञ्जन (फोनमा सम्झना र तप्पा र कौडा गित) 09:10 am - 09:50 am
विज्ञापन 09:55 am - 10:00 am
News Hi Way 10:00 am - 10:05 am
Music Masti 10:15 am - 10:50 am
देउडा गित 11:00 am - 12:00 pm
News Hi Way 12:00 pm - 12:10 pm
प्रतिभा मेरो 12:15 pm - 12:50 pm
ननस्टप लोकगित पुराना 1:00 pm - 2:00 pm
ननस्टप लोकगित पुराना 1:00 pm - 2:00 pm
News Hi Way 2:00 pm - 2:05 pm
News Hi Way 4:00 pm - 4:05 pm
देउडा गित र विज्ञापन 4:15 pm - 5:00 pm
सुसमाचार 5:00 pm - 5:30 pm
लोकगित पुराना र विज्ञापन 5:30 pm - 6:00 pm
खवर सेरोफेरो 6:00 pm - 6:30 pm
समबेदना 7:00 pm - 7:15 pm
सूचना 7:15 pm - 7:30 pm
साझा खबर 7:30 pm - 8:00 pm
नेपाल दर्पण 8:00 pm - 8:30 pm
विज्ञापन 8:30 pm - 8:45 pm
बि.बि.सि.नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
खुलदुली डट कम (रेडियो अडियो अनलाईन) 10:00 pm - 10:55 pm
सेवा समाप्त 10:55 pm - 11:00 pm
ननस्टप लोकगित पुराना 01:00 am - 02:00 am
News Hi Way 02:00 am - 02:05 am
हिन्दि गित र विज्ञापन 02:05 am - 03:00 am
नेपाल खबर (उज्यालो नेटवर्क) 03:00 am - 03:15 am
चलचित्र संगित 03:15 am - 04:00 am
सेवा सुचारु 04:45 am - 05:00 am
भजनहरु 05:00 am - 05:30 am
कर्णाली रैवार 05:30 am - 05:55 am
सूचना तथा विज्ञापन 05:55 am - 06:00 am
कायाकैरन (उज्यालो) 06:00 am - 06:30 am
विज्ञापन र गित 06:30 am - 07:00 am
सुचना 07:00 am - 07:15 am
बि.बि.सि. नेपाली सेवा (सि.आई.एन.) 07:15 am - 07:30 am
घर आगन (डावन लोडेड) 07:30 am - 08:00 am
News Hi Way 08:00 am - 08:15 am
परिस्थिति बिशेष वा आधुनिक गित 08:20 am - 08:50 am
08:20 am - 08:50 am
समवेदना 08:50 am - 09:10 am
लोकगुञ्जन ( फोनमा गित गाउनेर झ्याउरे गित) 09:10 am - 09:50 am
विज्ञापन 09:55 am - 10:00 am
News Hi Way 10:00 am - 10:05 am
Music Masti 10:15 am - 10:50 am
देउडा गित 11:00 am - 12:00 pm
News Hi Way 12:00 pm - 12:10 pm
प्रतिभा मेरो 12:15 pm - 12:50 pm
ननस्टप लोकगित पुराना 1:00 pm - 2:00 pm
ननस्टप लोकगित पुराना 1:00 pm - 2:00 pm
News Hi Way 2:00 pm - 2:05 pm
News Hi Way 4:00 pm - 4:05 pm
देउडा गित र विज्ञापन 4:15 pm - 5:00 pm
सुसमाचार 5:00 pm - 5:30 pm
लोकगित पुराना र विज्ञापन 5:30 pm - 6:00 pm
खवर सेरोफेरो 6:00 pm - 6:30 pm
समबेदना 7:00 pm - 7:15 pm
सूचना 7:15 pm - 7:30 pm
साझा खबर 7:30 pm - 8:00 pm
नेपाल दर्पण 8:00 pm - 8:30 pm
विज्ञापन 8:30 pm - 8:45 pm
बि.बि.सि.नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
खुलदुली डट कम (रेडियो अडियो अनलाईन) 10:00 pm - 10:55 pm
सेवा समाप्त 10:55 pm - 11:00 pm
ननस्टप लोकगित पुराना 01:00 am - 02:00 am
News Hi Way 02:00 am - 02:05 am
हिन्दि गित र विज्ञापन 02:05 am - 03:00 am
नेपाल खबर (उज्यालो नेटवर्क) 03:00 am - 03:15 am
Fun Time 03:15 am - 04:00 am
सेवा सुचारु 04:45 am - 05:00 am
भजनहरु 05:00 am - 05:30 am
कर्णाली रैवार 05:30 am - 05:55 am
सूचना तथा विज्ञापन 05:55 am - 06:00 am
कायाकैरन (उज्यालो) 06:00 am - 06:30 am
विज्ञापन र गित 06:30 am - 07:00 am
सुचना 07:00 am - 07:15 am
बि.बि.सि. नेपाली सेवा (सि.आई.एन.) 07:15 am - 07:30 am
गित र विज्ञापन 07:30 am - 08:00 am
07:30 am - 08:00 am
News Hi Way 08:00 am - 08:15 am
परिस्थिति बिशेष वा आधुनिक गित 08:20 am - 08:50 am
08:20 am - 08:50 am
समवेदना 08:50 am - 09:10 am
लोलोकगुञ्जन (फोनमा पुराना गित गाउने र पुराना गित) 09:10 am - 09:50 am
विज्ञापन 09:55 am - 10:00 am
News Hi Way 10:00 am - 10:05 am
Music Masti 10:15 am - 10:50 am
देउडा गित 11:00 am - 12:00 pm
News Hi Way 12:00 pm - 12:10 pm
प्रतिभा मेरो 12:15 pm - 12:50 pm
ननस्टप लोकगित पुराना 1:00 pm - 2:00 pm
ननस्टप लोकगित पुराना 1:00 pm - 2:00 pm
News Hi Way 2:00 pm - 2:05 pm
News Hi Way 4:00 pm - 4:05 pm
देउडा गित र विज्ञापन 4:15 pm - 5:00 pm
सुसमाचार 5:00 pm - 5:30 pm
लोकगित पुराना र विज्ञापन 5:30 pm - 6:00 pm
खवर सेरोफेरो 6:00 pm - 6:30 pm
समबेदना 7:00 pm - 7:15 pm
सूचना 7:15 pm - 7:30 pm
साझा खबर 7:30 pm - 8:00 pm
नेपाल दर्पण 8:00 pm - 8:30 pm
विज्ञापन 8:30 pm - 8:45 pm
बि.बि.सि.नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
खुलदुली डट कम (रेडियो अडियो अनलाईन) 10:00 pm - 10:55 pm
सेवा समाप्त 10:55 pm - 11:00 pm
ननस्टप लोकगित पुराना 01:00 am - 02:00 am
News Hi Way 02:00 am - 02:05 am
हिन्दि गित र विज्ञापन 02:05 am - 03:00 am
नेपाल खबर (उज्यालो नेटवर्क) 03:00 am - 03:15 am
गोरेटो 03:15 am - 04:00 am
सेवा सुचारु 04:45 am - 05:00 am
भजनहरु 05:00 am - 05:30 am
कर्णाली रैवार 05:30 am - 05:55 am
सूचना तथा विज्ञापन 05:55 am - 06:00 am
कायाकैरन (उज्यालो) 06:00 am - 06:30 am
विज्ञापन र गित 06:30 am - 07:00 am
सुचना 07:00 am - 07:15 am
बि.बि.सि. नेपाली सेवा (सि.आई.एन.) 07:15 am - 07:30 am
साझा नेपाल (सि.आई.एन.) 07:30 am - 08:00 am
News Hi Way 08:00 am - 08:15 am
ससमय सन्दर्भ वा आधुनिक गित र विज्ञापन 08:20 am - 08:50 am
समवेदना 08:50 am - 09:10 am
लोकगुञ्जन कलाकारहरु संग कुराकानी) 09:10 am - 09:50 am
विज्ञापन 09:55 am - 10:00 am
News Hi Way 10:00 am - 10:05 am
Music Masti 10:15 am - 10:50 am
Quiz Camp 11:00 am - 12:00 pm
News Hi Way 12:00 pm - 12:10 pm
फुर्सदको क्षण 12:15 pm - 12:50 pm
ननस्टप लोकगित पुराना 1:00 pm - 2:00 pm
ननस्टप लोकगित पुराना 1:00 pm - 2:00 pm
News Hi Way 2:00 pm - 2:05 pm
News Hi Way 4:00 pm - 4:05 pm
देउडा गित र विज्ञापन 4:15 pm - 5:00 pm
सुसमाचार 5:00 pm - 5:30 pm
लोकगित पुराना र विज्ञापन 5:30 pm - 6:00 pm
खवर सेरोफेरो 6:00 pm - 6:30 pm
समबेदना 7:00 pm - 7:15 pm
सूचना 7:15 pm - 7:30 pm
साझा खबर 7:30 pm - 8:00 pm
नेपाल दर्पण 8:00 pm - 8:30 pm
विज्ञापन 8:30 pm - 8:45 pm
खुलदुली डट कम (रेडियो अडियो अनलाईन) 10:00 pm - 10:55 pm
सेवा समाप्त 10:55 pm - 11:00 pm
  • सेवा सुचारु     04:45 am - 05:00 am
  • भजनहरु     05:00 am - 05:30 am
  • कर्णाली रैवार     05:30 am - 05:55 am
  • सूचना तथा विज्ञापन     05:55 am - 06:00 am
  • कायाकैरन (उज्यालो)     06:00 am - 06:30 am